test

()
Cập nhật lần cuối lúc 08/15/2022 10:14:00

Bạn đạt được gì sau khóa học

Nội dung Bạn đạt được gì sau khóa học đang cập nhật.

Khóa học dành cho ai

Xem thêm Thu gọn

Nội dung khoá học

Giai đoạn 1 (Uni 1 - Unit 9): Chữa gốc và rễ tiếng Anh

Tuần 1

Unit 1

Alphabet

Unit 2

Cardinal number

Tuần 2

Unit 3

Tell time

Tuần 3

Unit 4

Ordinal number

Unit 5

Days of the week

Tuần 4

Unit 6

Months of the year

Tuần 5

Unit 7

Preposition of time (in/on/at)

Unit 8

Preposition of place (in/on/at)

Tuần 6

Unit 9

Preposition of place/movement

Giai đoạn 2 (Unit 10 - Unit 30): Xóa nhận thức cũ, hình thành lại phản xạ

Đánh giá khoá học

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn khóa học Re-English e-Learning là bao lâu?

Tôi học trên điện thoại có được không?

Tôi có thể đăng nhập trên nhiều máy khác nhau để học không?

Tôi có thể share dùng chung tài khoản học với bạn bè không?