Sổ tay Re-English

Cách đọc toàn bộ phiên âm tiếng Anh trong sổ tay Re-English trang 17,18 - bảng phiên âm quốc tế IPA

  • Tác giả Chouacademy

  • Ngày đăng 07/ 07/ 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

Phiên Âm Tiếng Anh - Re-Accent Pronunciation

Chào các bạn, dưới đây là toàn bộ phiên âm có trong bảng phiên âm tiếng Anh chuẩn quốc tế IPA mà mình tin trước đây các bạn ít ai có cơ hội học qua khi ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra các phiên âm đã được thầy cô Chou Academy soạn lại phân theo các cặp tương đồng mà người Việt dễ nhầm lẫn. 

Click vào các link bên dưới và cùng học cách phát âm nhé các bạn.  

Vowels - nguyên âm

- Là tập hợp các âm đươc tạo ra từ cổ họng

- Có 2 loại thường gặp là nguyên âm ngắn và nguyên âm kéo dài

/ ɪ / vs / i: /

/ ʊ / vs / u: /

/ ɒ / vs / ɔ: /

/ æ / vs / e / vs / ɑ: /

/ ʌ / vs / ə / vs / ɜ: /

Dipthongs - nguyên âm đôi  

- Là tập hợp các âm kết hợp 2 vowels với nhau tạo ra

/ ɪə / vs / ʊə /

/ aɪ / vs / ɔɪ /

/ əʊ / vs / eə /

/ aʊ / vs / eɪ /

Consonants - phụ âm

- Là các âm tạo ra bởi sự di chuyển của môi, răng, lưỡi

- Có 2 loại phụ âm vô thanh (khi đọc trái cổ của bạn không rung) và phụ âm hữu thanh (khi đọc trái cổ của bạn rung)

/ p / vs / b /

/ t / vs / d /

/ ʈʃ / vs / dʒ /

/ k / vs / g /

/ f / vs / v /

/ θ / vs / ð /

/ s / vs / z /

/ ʃ / vs / s /

/ m / vs / n / vs / ŋ /

/ h / vs / l / vs / r / vs / w / vs /j/