HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG CLASSIN

  • Trang chủ
  • HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG CLASSIN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG CLASSIN

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn một cách chi tiết về cách đăng nhập ClassIn trên các thiết bị như máy tính và điện thoại di động.

 

Máy Tính

Bước 1: Đổi mã vùng thành +84 và nhập SĐT (bỏ số 0 ở đầu)

Bước 2 : Nhập mật khẩu được gửi ở tin nhắn SMS

Bước 3 : Chọn "Đăng nhập"

 

Điện Thoại Di Động

Bước 1: Đổi mã vùng thành +84 và nhập SĐT (bỏ số 0 ở đầu )

Bước 2: Nhập mật khẩu được gửi ở tin nhắn SMS

Bước 3: Chọn "Đã đọc và đồng ý với thỏa thuận người dùng Classin…"

Bước 4: Chọn "Đăng Nhập"